Login Clienti
Nume cont: Parola:

Home Despre Noi Informatii financiare Clienti Servicii Cariere Contact Ajutor
Taxe si comisioane online Cont demo tranzactionare online
 
Cautare in site  
 
> Obiect de activitate > Referinte > Taxe catre institutii > Servicii&Taxe

OBIECT DE ACTIVITATE  SERVICIILE DE INVESTITII SI CONEXE AUTORIZATE:

Serviciile de investitii financiare ce pot fi desfasurate de S.S.I.F. ESTINVEST SA sunt:

 

1. servicii principale (servicii si activitati de investitii):

 

a) preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

 

b) executarea ordinelor in contul clientilor;

 

c) tranzactionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;

 

d) administrarea portofoliilor, inclusiv a portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discretionara, cu respectarea mandatului dat de acestia, atunci cand aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;

 

e) consultanta pentru investitii;

 

f) subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

 

g) plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;

 

h) administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare.

 

2. servicii conexe:

 

a) pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor

 

b) acordarea de credite sau imprumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare, in cazul in care societatea de servicii de investitii financiare este implicata in tranzactie;

 

c) consultanta acordata entitatii cu privire la structura de capital, strategie industriala si aspecte conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;

 

d) servicii de schimb valutar in legatura cu activitatile de servicii de investitii prestate;

 

e) consultanta cu privire la instrumentele financiare, prin aceasta activitate intelegandu-se cercetare pentru investitii si analiza financiara sau orice forma de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;

 

f) servicii in legatura cu subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

 

g) serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile conexe de tipul celor prevazute la pct. 1 si 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate incluse in art. 2 pct. 1 lit. e) si h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 de completare a reglementarilor C.N.V.M. in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene, in cazul in care acestea sunt in legatura cu prevederile privind serviciile principale si conexe.

 
   
 
 

Cum functioneaza

 
 
Trimite unui
prieten
Tipareste
pagina
Solutionarea alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar
www.salfin.ro
Bursa de valori Bucuresti
www.bvb.ro
Depozitarul Central
www.depozitarulcentral.ro
Comisia nationala de valori Mobiliare
www.asfromania.ro
Banca Nationala a Romaniei
www.bnr.ro
 
 
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE  |   TERMENI SI CONDITII  |  HARTA SITE  |   SANCTIUNI INT. ©2003 Estinvest SA. Toate drepturile rezervate.