Login Clienti
Nume cont: Parola:

Home Despre Noi Informatii financiare Clienti Servicii Cariere Contact Ajutor
Taxe si comisioane online Cont demo tranzactionare online
 
Cautare in site  
 
> Documente > Ghid de investitii > Glosar > Intrebari si raspunsuri

 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Actionar semnificativ -
persoana fizicã, persoana juridicã sau grupul de persoane care actioneazã în mod concertat si care detine direct sau indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societãti comerciale sau din drepturile de vot, ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luãrii deciziilor în adunarea generalã sau în consiliul de administratie, dupã caz;

Actiune -
Titlu reprezentativ al contributiei asociatului la capitalul social al unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni, care evidentiaza un drept de proprietate asupra emitentului si confera titularului calitatea de actionar; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, acestea din urma conferind titularilor dreptul la dividend prioritar, distribuit inaintea oricaror alte beneficii, precum si drepturile recunoscute detinatorilor de actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota in adunarile generale .

Activ financiar -
Activul ce consacra drepturi banesti ale detinatorului acestuia, precum si drepturi asupra veniturilor viitoare rezultate din valorificarea unor fonduri.Activele financiare include, fara a se limita la acestea:
1.valori mobiliare;
2.efecte de comert emise de catre o societate comerciala;
instrumente sintetice de tipul indicilor bursieri;
3.rata dobinzii, instrumente sintetice care au la baza rata dobinzii;
4.instrumente avind la baza moneda nationala, devize convertibile;
5.contracte futures, contracte cu optiuni, alte instrumente financiare derivate calificate astfel de CNVM.

Activ suport -
Activul, precum marfa, titlul reprezentativ de marfa, activul financiar, fara a se limita la acestea, care sta la baza tranzactionarii instrumentelor financiare derivate pe pietele dezvoltate de bursele de marfuri.

Agent pentru servicii de investitii financiare -
persoana fizică aflată sub responsabilitatea deplină si neconditionată a unui singur intermediar, care prestează servicii de investitii financiare exclusiv în numele intermediarului al cărui angajat este;Analiza fundamentala -
utilizeaza informatii privind profitabilitatea companiei precum si potentialul de profitabilitate al acesteia in viitor, pentru a determina valoarea corecta a acesteia. Analiza fundamentala studiaza cauzele si efectele, luand in considerare cauzele externe pietelor de tranzactionare, dar care au efect asupra preturilor. Aceste cauze externe se refera la indicatorii economici ai companiei, nivelul investitiilor, managementul companiei, politica guvernamentala,etc.

Analiza tehnica -
utilizeaza studiul pietei ca si tendinta istorica, si incerca sa masoare conditiile de piata. Tehnicienii utilizeaza diverse studii statistice asupra pietei, incercand sa interpreteze aceste date statistice si sa explice pe baza lor, miscarile preturilor din piata. Acesti tehnicieni considera ca studiul evolutiei pietii in trecut ofera suficiente date pentru a-si forma o imagine despre evolutia viitoare a preturilor, presupunand faptul ca tendinta preturilor istorice indica modul de comportare al acestora in viitor. Instrumentele utilizate de catre acestia sunt analizele grafice.

anunt de ofertă publica -
anuntul lansat de o persoană sau un grup de persoane prin care se aduc la cunostinta publicului principalele informatii privind conditiile ofertei publice, inclusiv cele referitoare la modalitătile prin care prospectul/documentul de ofertă este disponibil publicului;

anunt preliminar de ofertă publică de preluare -
anuntul lansat de o persoană sau grup de persoane care intentionează să preia o societate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată/sunt tranzactionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si care, după avizarea de către C.N.V.M., se publică în cel putin un cotidian central şi unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului si se transmite societăţii subiect al preluării precum şi operatorului pietei reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare pe care se tranzactionează valorile mobiliare respective;

Apel in marja -
cererea cu titlu de obligativitate, formulată de casa de compensare/contrapartea centrală către un membru compensator sau de un membru compensator către un client ori un membru noncompensator pentru încadrarea în limitele impuse contului în marjă;

 1  2  >>
 
 
Cauta in dictionar
 
Cum functioneaza
 
Trimite unui
prieten
Tipareste
pagina
Solutionarea alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar
www.salfin.ro
Bursa de valori Bucuresti
www.bvb.ro
Depozitarul Central
www.depozitarulcentral.ro
Comisia nationala de valori Mobiliare
www.asfromania.ro
Banca Nationala a Romaniei
www.bnr.ro
 
 
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE  |   TERMENI SI CONDITII  |  HARTA SITE  |   SANCTIUNI INT. ©2003 Estinvest SA. Toate drepturile rezervate.